Samenlezen

Literatuur kan mensen in contact brengen met elkaar en met hun eigen herinneringen en gevoelens. Wij lezen samen gedichten, romanfragmenten en korte verhalen uit de wereldliteratuur in buurthuizen, zorginstellingen en bibliotheken. Zo bevorderen we op een laagdrempelige manier het plezier van het lezen van literatuur. Ook stimuleren we op deze manier ontmoeting en betekenisvol contact, omdat samenlezen mensen samenbrengt en uitnodigt om over hun leven te praten. 

Samenleesagenda Amsterdam

  • Iedere donderdag lezen wij samen in gebouw Eltheto, Javastraat 118, van 11.00 tot 12.00 uur.
  • Iedere woensdag lezen we van 19.15 tot 20.15 uur samen in buurtcentrum Kijkduin in Bos & Lommer, Kijkduinstraat 17.
  • Iedere vrijdag lezen wij samen in Odensehuis Het Schouw in Amsterdam-Noord, van 10.30 tot 11.30 uur.
  • Twee keer per maand lezen we op dinsdagmiddag een uurtje samen in het Odensehuis in Amsterdam-Zuid.

Deze samenleesgroepen zijn een initiatief van de Culturele Apotheek. De Culturele Apotheek heeft deze activiteit ondergebracht in een stichting: Stichting Wij Lezen Samen.

Op de website van de stichting zullen we alle informatie over samenlezen bijeenbrengen. 

Totdat de website van de stichting af is, is meer informatie te vinden op: http://cultureleapotheek.nl/samen-lezen/ 

Stichting Wij Lezen Samen

Bestuursleden: Eva Gerrits, Wilma Simons, Akke Visser

Kvk-nummer: 71856021

Vragen? Neem contact op via vraag@cultureleapotheek.nl